Predator Pro™ Slip On Exhaust for Thruxton 900 Thruxton and Bonneville Predator Pro Installation Instructions.pdf (2.73 MB)