Rhett's Amps - HX Stomp Presets V2.0 Rhett's Amps V2 hlx.zip (41.8 KB)