EMOTIV Launcher - macOS Emotiv-Installer-mac.dmg (11.6 MB)